ANTİKA MÜZAYEDE NASIL KULLANILIR?

"ÜCRETSİZ" antika müzayede kullanımı, şartları ve koşulları ile ilgili detaylı bilgilendirmeyi okumadan müzayedeye kayıt olmayın.

gumus vektor1

Antika Müzayede Kullanım Koşulları

Nig Akademi kuruluşu olan www.antikamezat.org şirketi, antika satıcıları için bir aracı kuruluştur. Satışa sunulan tüm eşyalar 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre ilgili birimler tarafından kontrol edilir ve uygun bulunanlar müzayedeye eklenir.

Eserin satış bedeli, satıcının sattım demesinden sonraki çekiç fiyatı üzerinden veya internet müzayedesinde verdiğiniz son pey miktarı üzerinden bulunur. Alıcı, satış bedelinin tamamını satıcıya ödeyerek eseri en geç 15 (Onbeş) iş günü içerisinde teslim almalıdır. Antika Mezat yapılan antika eşya satışlarından hiç bir ücret talep etmez. Belirtilen süre zarfında eserin satış bedeli tam olarak ödenmediği taktirde, www.antikamezat.org ve satıcı dilerse satış akdini herhangi bir ihtara lüzum kalmaksızın iptal edebilir. Şirketimizin sair dava ve talep hakları saklıdır. 

1. Satıcı Antika Eşyalarını Ücretsiz Olarak Yayınlar.

delivery img icon 1

2. Alıcılar Satıcının Belirlediği Müzayede Süresince Açık Artırmaya Katılabilir

delivery img icon 2

3. Satıcı Çekiç Fiyatı Üzerinden Antika Eşyasını Dilediği Koleksiyonere Satabilir

delivery img icon 3

4. Antika Mezat Yapılan Satışlardan Hiç Bir Ücret Talep Etmez

delivery img icon 4
small items

SATICILAR İÇİN ŞARTLAR

Antika Satıcıları İçin Ürünü Sergileme Şartları

Antika Satış Formunu Doldurmak

ÜCRETSİZ

Farklı Açılardan Çekilmiş En Az 4 Adet Yüksek Çözünürlükte Görsel

ÜCRETSİZ

Müzayede Süresi, Çekiç Zamanı, Yeniden Uzatma Bilgileri Belirleme

ÜCRETSİZ

Antika Satıcıları İçin Eşyaları Yayınlama ve Takip

Antika Eşyanıza Ait Açık Artırmaları İzleme

ÜCRETSİZ

Son Çekiç Fiyatını Belirleme ve Satış İşlemleri

ÜCRETSİZ

Eserini Koleksiyoncuya Belirlenen Ücret Karşılığında Satma

ÜCRETSİZ

Müzayede kapsamında satışa sunulan eserlerin hak sahibinin rızası dışında elden çıkmış olması durumunda hukuki sorumluluk eserin satışa arzını talep eden kişiye aittir. Şirketimiz, müzayedede yer alan herhangi bir eseri, müzayededen geri çekmek, başka eserle birlikte satmak, birbirinden ayırmak satışını reddetme, gerekirse müzayedeyi katalog ve sıra numarasını izlemeden yapma hakkına sahiptir.

large items

ALICILAR İÇİN ŞARTLAR

Antika Alıcıları İçin Üyelik ve Ücretler

Antikacılar (Koleksiyonerler) müzayedeye katılmak için Antika Mezat Uygulamasına ÜYE olmak zorundadır.

9.500 ₺ / Yıl

Üyelik İşleminin Tamamlanması ve Onaylanması Halinde Tüm Müzayedelere Katılım Hakkı Verilir.

Müzayedelere Katılım ve Eser Satın Alma İşlemleri

Üyelik Ücretini Ödeyen antikacılar tüm eserler için açık artırmalara sınırsız katılım hakkına sahiptir.

ÜCRETSİZ

Son Çekiç Fiyatını Veren Antikacı, Satıcıdan Antika Eşyayı Satın Alma Hakkına Sahip Olur. 

Şirketimiz herhangi bir mazeret göstermeksizin dilediği şahısları müzayede salonuna kabul etmemeye ve artırmasını görmeme yetkisine sahiptir. Müzayede açık olarak yapılır. Artırımda bulunup, müzayedeye katılmak demek; belirtilen şartların tümünü ve ayrıca bunlara ilişkin şirketimize ait diğer hak ve vecibeleri peşinen kabullenmiş olmak anlamına gelir.

Müzayede Şartları

Nig Akademi kuruluşu olan Antika Mezat Platformuna kayıtlı tüm antika eşya satanlar ile koleksiyoner statüsünde bulunan antikacılar aşağıdak belirtilen tüm şartları ve koşulları kabul etmiş sayılırlar. İşbu Sözleşme’nin tarafları işbu Sözleşme tahtında 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 2863 sayılı kültür ve Tabiat Varlıklarını koruma kanunundan kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

İşbu Sözleşmenin akdedilmesi tarafların akdetmiş oldukları web sitesi üyelik sözleşmelerinin ve benzeri sözleşmelerin hükümlerinin ifasını engellemeyecek olduğunu kabul ve beyan ederler.

Müzayede Şartları ve Koşulları

 1. Satışa sunulan tüm eşyalar 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını koruma kanununa göre satıcılar tarafından kontrol edilir, kanun kapsamına giren ve gerek görülenler satıcı tarafından belgelendirilir.
 2. Satın alınan antika esere ait Antika Mezat tarafından herhangi bir ücret talep edilmez. Eserin satış bedeli, satıcının sattım demesinden sonraki çekiç fiyatı üzerinden veya internet müzayedesinde verilen son pey miktarı üzerinden satıcıya ödemek zorundadır. Alıcı, satış bedelinin tamamını ödeyerek eseri en geç 15 (Onbeş) iş günü içerisinde teslim almalıdır. Bu süre zarfında eserin satış bedeli tam olarak ödenmediği taktirde, www.antikamezat.org veya Müzayede satıcısı dilerse satış akdini herhangi bir ihtara lüzum kalmaksızın fesh edebilir.
 3. Bir kez pey ileri süren alıcı, kendisini meşru şekilde aşan bir diğer pey kabul edilene kadar peyinden sorumlu olarak kalır. Müzayedede fiyat artırımı sarih şekilde bayrak kaldırmak ve internet üzerinden teklif vermek suretiyle yapılır. Alıcı bayrak kaldırmak sureti ile yapmış olduğu teklif ile bağlıdır. Alıcı, müzayedenin her ne sebeple olursa olsun butlanını dermayen edemez. Bayrağın her kaldırılışının ne kadar değer artışını ifade ettiğini belirleme ve bu değeri değiştirme yetkisi satıcı tarafından belirlenir ve antikamezat.org tarafından sisteme tanımlanır.
 4. Restorasyon, tamir veya bazı bölümlerin yenilenmesi açıklama alanına Satıcı tarafından yapılmak zorundadır. Tamir veya bazı bölümlerin yenilenmesinden dolayı Müzayede Sitesi (Nig Akademi) sorumlu tutulamaz. Eserler müzayede öncesinde, müzayede sırasında,satış sonrasında, teslim sırasında oluşabilecek hasar, yanlış beyan, fotoğraf, video gibi görsellerde yanlış beyanlarda satıcı sorumludur. Bu nedenle müzayedeye katılanların eserleri satış açıklamasında belirtilenlerin tümünün doğruluğu satıcının sorumluluğündadır. Böylece bu eserlerin satışa sunulduğunu, alıcı satılan malı pey sürmeden evvel yeterince kontrol ettiği ve borçlar kanununun 198. Maddesinde belirtilen hükümlerden feragat ettiğini kabul ve taahhüt eder. Eserler hakkında verilen bilgiler ve her türlü ilan, taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir. Alıcı bu durumu peşinen kabul eder. Müzayede Sitesi (Nig Akademi) satın alınan malın tekeffülü ile mükellef değildir. Bu konuda müzayedeye katılanlar gelecekte şirketimizden herhangi bir itiraz ve talepte bulunamazlar. Alıcı müzayede öncesi her eserin nitelikleri ve kondüsyonunu incelemeli ve tarife uyup uymadığını kontrol etmelidir.
 5. Müzayede kapsamında satışa sunulan eserlerin hak sahibinin rızası dışında elden çıkmış olması durumunda hukuki sorumluluk eserin satışa arzını talep eden kişiye aittir. Şirketimiz, müzayedede yer alan herhangi bir eseri, müzayededen geri çekmek, başka eserle birlikte satmak, birbirinden ayırmak satışını reddetme, gerekirse müzayedeyi katalog ve sıra numarasını izlemeden yapma hakkına sahiptir.
 6. Müzayede katılımcısının müzayede katılım sözleşmesinde veya üyelik esnasında belirttiği açık posta adresine ve diğer iletişim bilgilerine posta, e-posta veya telefonla yapılan bildirim ve tebligatların verilen bilgilerdeki yanlışlık,adres değişikliği,adresine geç ulaşma ve/veya gecikmeler nedeniyle müzayede katılımcısına geç ulaşmasından şirketimiz sorumlu değildir. Alıcı ve satıcı arasında devir teslim uygulamalarından Müzayede Sitesi (Nig Akademi) sorumlu değildir.
 7. Müzayede Sitesi (Nig Akademi) eser sahibinin fiyat belirtmediği taktirde tahmini fiyat aralığının içinde veya üstünde olmak şartıyla rezerv fiyatı kabul etme hakkına sahip olabilir.
 8. Müzayede Sitesi (Nig Akademi) herhangi bir mazeret göstermeksizin dilediği şahısları müzayede salonuna kabul etmemeye ve artırmasını görmeme yetkisine sahiptir. Müzayede genellikle açık olarak yapılır. Artırımda bulunup, müzayedeye katılmak demek; yukarıda belirtilen şartların tümünü ve ayrıca bunlara ilişkin şirketimize ait diğer hak ve sorumlulukları peşinen kabullenmiş olmak anlamına gelir. Satış gerçekleştikten sonra eserde herhangi bir kusur itirazında bulunulamaz.
 9. Kimlik tespiti yaptırarak siteye üye olan, bayrak numarası alan ve giriş formunu imzalayan herkes yukarıdaki şartları peşinen okumuş kabul etmiş sayılır.
 10. Müzayede katılım şartlarından doğan uyuşmazlıklarda Ankara mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
 11. Arttırım aralıkları her ürünün altında yer almaktadır.

Üyelik Şartları ve Koşulları

 • Satıcı ve Koleksiyoner (Antikacı) üyelikleri Müzayede Sitesi (Nig Akademi) koşulları ve şartları geçerlidir. Siteyer üye kabul edilen satıcı ve alıcılar Şartlar ve koşullar alanını, kullanıcı kaydı ve gizlilik sözleşmelerini kabul etmiş sayılırlar. Bununla birlikte üye tercihi tamamen Müzayede Sitesi (Nig Akademi) ‘nin tercihine bağlıdır:
 • Müzayede Sitesi (Nig Akademi) antika eşya satmak isteyen satıcı statüsündeki kişilerden hiç bir ücret talep etmez. Satıcı müzayedeye çıkardığı antika eşyasını müzayedeyi kazanan kişiye (Antikacı, Koleksiyoner) bedeli karşılığında satmakla yükümlüdür. Müzayedeyi kazanan kişi, eşyanın kendisine teslim edilmediği bilgisi ile Müzayede Sitesi (Nig Akademi) ‘ne başvurursa, satıcının tüm üyeliği iptal edilir, yapılan müzayedeleri geçersiz sayılır, tekrar bu siteye üye olamaz, eşya satışı yapamaz.
 • Müzayede Sitesi (Nig Akademi) antika eşya almak isteyen Alıcı statüsündeki kişilerden (Antikacı, koleksiyoner) Yılda bir kez GİRİŞ ÜCRETİ talep eder. Giriş ücreti firmanın belirtilen hesap numaralarına yapılır. Giriş ücreti ödenmeden müzayedeye katılım yapılmaz. Müzayedeyi kazanan antikacı, eseri satıcıdan bedelini ödeyerek teslim almak zorundadır. Ürünü teslim almayan alıcılar, ürünü satan satıcının beyanı ile tüm üyeliği iptal edilir, siteye tekrar üye olarak kabul edilemez. Ödenen Giriş Ücreti iade edilmez.
 • Satıcı ve alıcı yukarıdaki tüm şartlar ile ileride burada yazılacak ek maddeleri de kabul etmiş sayılacaktır.

SATICILAR İÇİN SIK SORULAN SORULAR

Antika Eşyamı Müzayedeye Çıkartabilir miyim?

Evet, antika eşyanızı ücretsiz olarak Antika Mezat Platformundan açık artırmaya çıkartabilirsiniz. 

Antikamı Satmak İstiyorum, Müzayede İçin Ücret Alıyor musunuz?

Antika Mezat, satıcılardan hiç bir şart ve koşulda ücret talep etmez. Antikanızı müzayede platformumuzdan gönül rahatlığı ile açık artırmaya alabilir, dilediğiniz antikacıya satışını yapabilirsiniz.

Antika Haricinde Farklı Ürünler İçin de Müzayedeniz Var mı?

Hayır, Antika Mezat Platformunda sadece antika eşyaların açık artırması yapılır 

Antika Eşyam İçin Açıklama Kısmında Ne Yazmalıyım?

Antikanızın durumunu, biliyorsanız tarihini, özelliklerini, adedini, antikanızı açıklayan detaylı tüm bilgileri açık ve şeffaf olarak şekilde vermelisiniz. 

Antikama Ait Görsellerimi Nasıl Yükleyeceğim.

Antikanızı Antika Satış Formu'nunda bulunan GÖRSEL EKLE alanından yüksek çözünürlükte ve en az 4 adet görsel ekleyebilirsiniz.

Antika Eşyamın Videosunu Nasıl Ekleyebilirim?

Antika eşyanıza ait videolarınızı Youtube, Vimeo gibi platformlardan ekleyebilir, bağlantı linkini SATIŞ FORMU alanına girebilirsiniz.

Teklif Artış Fiyatını Nasıl Belirlemeliyim?

Teklif artış fiyatı (artırım aralıkları) belirlemek için Satış Talep Formu'nda bulunan artırım aralık fiyatını belirleyebilirsiniz. Örneğin, 5.000 TL olarak belirlediğiniz açılış fiyatı için artırım tutarınızı 250 TL olarak belirleyebilirsiniz. Böylece her bir teklif için artırım oranı 250 TL. olacaktır.

Rezerv Fiyat Nedir?

Rezerv Fiyat, antikanızın en düşük satış fiyatıdır. Antikacılar (Alıcılar) rezerv fiyatını görmezler. Rezerv fiyatın altında kalan fiyat tekliflerinde açık artırmanız yeniden listelenir. Dilerseniz rezerv fiyatın altında da satış yapabilirsiniz. 

Satış Fiyatı Beklentilerimi Karşılamadı. Ne Yapmalıyım?

Rezerv Fiyatın altında kalan ya da tahmininize yaklaşmayan eseriniz için yeniden listeleme yapabilirsiniz.  Listeleme sırasında eklemeniz gereken kurallar;

 • Açık Artırma Ne Zaman Tekrar Başlasın (N saat sonra = Örneğin 24 saat sonra)
 • Açık Artırma NE Kadar Tekrar Açık Kalsın (N saat boyunca = Örneğin 48 saat boyunca açık kalsın)
Son Ana Kadar Eserime Teklif Gelmedi. Son Anda Teklif Geldi. Açık Artırmayı Uzatabilir miyim?

Evet, isterseniz son 5 dakika kalana kadar teklif alamazsanız, ya da son 5 dakika kala teklif alırsanız, İSTERSENİZ açık artırmanızı 10 dakika uzatabilirsiniz.

Açık Artırma Bitti. Ancak Antikacı Ödememi Yapmadı. Ne Yapmalıyım?

Koleksiyoncu (Antikacı) kazandığı eseri almazsa, ya da ödemesini yapmazsa, eserinizi yeniden listeleyebilirsiniz.  Bunun için" ... saat sonra ödenmezse yeniden listeleyin" alanına süre girmeniz yeterli olacaktır. 

Antikacı Ödememi Yapmazsa Yaptırımınız Nedir?

Koleksiyoncu (Antikacı) kazandığı eseri almazsa, ya da ödemesini yapmazsa, Antika Mezat uygulamasında bir daha müzayede katılamaz, üyeliği kapatılır. Üyelik ücreti iade edilmez.

ANTİKACILAR İÇİN SIK SORULAN SORULAR

Antika Almak İstiyorum. Müzayedeye Nasıl Katılacağım?

Müzayedeye katılmak için öncelikle Antika Mezat uygulamasına ÜYE olmanız gerekmektedir. 

Platformunuza Nasıl Üye Olacağım?

Antika Mezat, Üyelik Formu aracılığı ile platforma üye olabilirsiniz.

Üyelik Ücreti Nedir?

Üyelik ücreti, satıcıların yayınladıkları antika eşyalarına açık artırma yoluyla katılmanızı saylayan bir uygulamadır. Üyelik ücretini yatırmadan açık artırmaya katılamazsınız. 

Üyelik Ücreti Hangi Periyotlarda Alınıyor?

Üyelik ücreti her yıl yenilenir.

Antika Haricinde Farklı Ürünler İçin de Müzayedeniz Var mı?

Hayır, Antika Mezat Platformunda sadece antika eşyaların açık artırması yapılır 

Otomatik Teklif Nedir?

Otomatik teklif, belirlediğiniz son fiyata kadar, artırım aralıkları tutarınca, otomatik olarak sistem tarafından en üst teklife getirilen entegrasyondur.  Örneğin; bir antika için belirlenen fiyat 5.000 ₺, Aralık 250 ₺, sizin otomatik üst sınırınız ise 7500 ₺ olsun. Başka bir alıcı 250 ₺ artırım yaptığında, sistem otomatik olarak onu geçerek 5.500 ₺ olarak belirler. Bu işleyiş, üst sınırınız olan 7500 ₺ tutarına kadar çıkabilir. 

Açık Artırma Bitti. Tarihi Eser İçin Satıcıdan Ürünü Teslim Alamadım. Ne Yapmalıyım?

Satıcı antika eser için ÇEKİÇ fiyatını kabul ettiğinde, bu eseri kazanan antikacıya satış fiyatından satışını yapmak zorundadır. Şayet satış yapmaktan vazgeçtiyse, tekrar ürünü satamaz, Antika Mezat platformuna girişi engellenir.

Antikacı Ödemeyi Yapmazsa Yaptırımlar Nedir?

Koleksiyoncu (Antikacı) kazandığı eseri almazsa, ya da ödemesini yapmazsa, Antika Mezat uygulamasında bir daha müzayede katılamaz, üyeliği kapatılır. Üyelik ücreti iade edilmez.

Destek Hattı

 • phone 0539 606 6045
 • email E: mezat@antikamezat.org
 • messenger Messenger
 • telegram Telegram

Paylaşın