Antika Müzayede Kategorileri

Antika Müzayedeleri

İstanbul’da Antika Alanlar: Eşyalarınızı İyi Fiyata Satın

Açık Artırma Fırsatı

Türkiye'nin tek "ÜCRETSİZ" antika mezatında tarihi eserlerinizi ücretsiz satışa koyun, en iyi teklifi veren koleksiyonculara nakit olarak satın

0 gün 00 saat 00 dk 00 sn
Antika Mezatı

Antika Eşyanızı Ücretsiz Satın!..

Türkiye'nin tek "ÜCRETSİZ" antika mezatında tarihi eserlerinizi ücretsiz satışa koyun, en iyi teklifi veren koleksiyonculara satın

ANTİKA BLOĞU

Müzayede Şartları ve Koşulları

Nig Akademi kuruluşu olan Antika Mezat Platformuna kayıtlı tüm antika eşya satanlar ile koleksiyoner statüsünde bulunan antikacılar aşağıdak belirtilen tüm şartları ve koşulları kabul etmiş sayılırlar. İşbu Sözleşme’nin tarafları işbu Sözleşme tahtında 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 2863 sayılı kültür ve Tabiat Varlıklarını koruma kanunundan kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

İşbu Sözleşmenin akdedilmesi tarafların akdetmiş oldukları web sitesi üyelik sözleşmelerinin ve benzeri sözleşmelerin hükümlerinin ifasını engellemeyecek olduğunu kabul ve beyan ederler.

 

Müzayede Şartları ve Koşulları

 1. Satışa sunulan tüm eşyalar 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını koruma kanununa göre satıcılar tarafından kontrol edilir, kanun kapsamına giren ve gerek görülenler satıcı tarafından belgelendirilir.
 2. Satın alınan antika esere ait Antika Mezat tarafından herhangi bir ücret talep edilmez. Eserin satış bedeli, satıcının sattım demesinden sonraki çekiç fiyatı üzerinden veya internet müzayedesinde verilen son pey miktarı üzerinden satıcıya ödemek zorundadır. Alıcı, satış bedelinin tamamını ödeyerek eseri en geç 15 (Onbeş) iş günü içerisinde teslim almalıdır. Bu süre zarfında eserin satış bedeli tam olarak ödenmediği taktirde, www.antikamezat.org veya Müzayede satıcısı dilerse satış akdini herhangi bir ihtara lüzum kalmaksızın fesh edebilir.
 3. Bir kez pey ileri süren alıcı, kendisini meşru şekilde aşan bir diğer pey kabul edilene kadar peyinden sorumlu olarak kalır. Müzayedede fiyat artırımı sarih şekilde bayrak kaldırmak ve internet üzerinden teklif vermek suretiyle yapılır. Alıcı bayrak kaldırmak sureti ile yapmış olduğu teklif ile bağlıdır. Alıcı, müzayedenin her ne sebeple olursa olsun butlanını dermayen edemez. Bayrağın her kaldırılışının ne kadar değer artışını ifade ettiğini belirleme ve bu değeri değiştirme yetkisi satıcı tarafından belirlenir ve antikamezat.org tarafından sisteme tanımlanır.
 4. Restorasyon, tamir veya bazı bölümlerin yenilenmesi açıklama alanına Satıcı tarafından yapılmak zorundadır. Tamir veya bazı bölümlerin yenilenmesinden dolayı Müzayede Sitesi (Nig Akademi) sorumlu tutulamaz. Eserler müzayede öncesinde, müzayede sırasında,satış sonrasında, teslim sırasında oluşabilecek hasar, yanlış beyan, fotoğraf, video gibi görsellerde yanlış beyanlarda satıcı sorumludur. Bu nedenle müzayedeye katılanların eserleri satış açıklamasında belirtilenlerin tümünün doğruluğu satıcının sorumluluğündadır. Böylece bu eserlerin satışa sunulduğunu, alıcı satılan malı pey sürmeden evvel yeterince kontrol ettiği ve borçlar kanununun 198. Maddesinde belirtilen hükümlerden feragat ettiğini kabul ve taahhüt eder. Eserler hakkında verilen bilgiler ve her türlü ilan, taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir. Alıcı bu durumu peşinen kabul eder. Müzayede Sitesi (Nig Akademi) satın alınan malın tekeffülü ile mükellef değildir. Bu konuda müzayedeye katılanlar gelecekte şirketimizden herhangi bir itiraz ve talepte bulunamazlar. Alıcı müzayede öncesi her eserin nitelikleri ve kondüsyonunu incelemeli ve tarife uyup uymadığını kontrol etmelidir.
 5. Müzayede kapsamında satışa sunulan eserlerin hak sahibinin rızası dışında elden çıkmış olması durumunda hukuki sorumluluk eserin satışa arzını talep eden kişiye aittir. Şirketimiz, müzayedede yer alan herhangi bir eseri, müzayededen geri çekmek, başka eserle birlikte satmak, birbirinden ayırmak satışını reddetme, gerekirse müzayedeyi katalog ve sıra numarasını izlemeden yapma hakkına sahiptir.
 6. Müzayede katılımcısının müzayede katılım sözleşmesinde veya üyelik esnasında belirttiği açık posta adresine ve diğer iletişim bilgilerine posta, e-posta veya telefonla yapılan bildirim ve tebligatların verilen bilgilerdeki yanlışlık,adres değişikliği,adresine geç ulaşma ve/veya gecikmeler nedeniyle müzayede katılımcısına geç ulaşmasından şirketimiz sorumlu değildir. Alıcı ve satıcı arasında devir teslim uygulamalarından Müzayede Sitesi (Nig Akademi) sorumlu değildir.
 7. Müzayede Sitesi (Nig Akademi) eser sahibinin fiyat belirtmediği taktirde tahmini fiyat aralığının içinde veya üstünde olmak şartıyla rezerv fiyatı kabul etme hakkına sahip olabilir.
 8. Müzayede Sitesi (Nig Akademi) herhangi bir mazeret göstermeksizin dilediği şahısları müzayede salonuna kabul etmemeye ve artırmasını görmeme yetkisine sahiptir. Müzayede genellikle açık olarak yapılır. Artırımda bulunup, müzayedeye katılmak demek; yukarıda belirtilen şartların tümünü ve ayrıca bunlara ilişkin şirketimize ait diğer hak ve sorumlulukları peşinen kabullenmiş olmak anlamına gelir. Satış gerçekleştikten sonra eserde herhangi bir kusur itirazında bulunulamaz.
 9. Kimlik tespiti yaptırarak siteye üye olan, bayrak numarası alan ve giriş formunu imzalayan herkes yukarıdaki şartları peşinen okumuş kabul etmiş sayılır.
 10. Müzayede katılım şartlarından doğan uyuşmazlıklarda Ankara mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
 11. Arttırım aralıkları her ürünün altında yer almaktadır.

Üyelik Şartları ve Koşulları

 • Satıcı ve Koleksiyoner (Antikacı) üyelikleri Müzayede Sitesi (Nig Akademi) koşulları ve şartları geçerlidir. Siteyer üye kabul edilen satıcı ve alıcılar Şartlar ve koşullar alanını, kullanıcı kaydı ve gizlilik sözleşmelerini kabul etmiş sayılırlar. Bununla birlikte üye tercihi tamamen Müzayede Sitesi (Nig Akademi) ‘nin tercihine bağlıdır:
 • Müzayede Sitesi (Nig Akademi) antika eşya satmak isteyen satıcı statüsündeki kişilerden hiç bir ücret talep etmez. Satıcı müzayedeye çıkardığı antika eşyasını müzayedeyi kazanan kişiye (Antikacı, Koleksiyoner) bedeli karşılığında satmakla yükümlüdür. Müzayedeyi kazanan kişi, eşyanın kendisine teslim edilmediği bilgisi ile Müzayede Sitesi (Nig Akademi) ‘ne başvurursa, satıcının tüm üyeliği iptal edilir, yapılan müzayedeleri geçersiz sayılır, tekrar bu siteye üye olamaz, eşya satışı yapamaz.
 • Müzayede Sitesi (Nig Akademi) antika eşya almak isteyen Alıcı statüsündeki kişilerden (Antikacı, koleksiyoner) Yılda bir kez GİRİŞ ÜCRETİ talep eder. Giriş ücreti firmanın belirtilen hesap numaralarına yapılır. Giriş ücreti ödenmeden müzayedeye katılım yapılmaz. Müzayedeyi kazanan antikacı, eseri satıcıdan bedelini ödeyerek teslim almak zorundadır. Ürünü teslim almayan alıcılar, ürünü satan satıcının beyanı ile tüm üyeliği iptal edilir, siteye tekrar üye olarak kabul edilemez. Ödenen Giriş Ücreti iade edilmez.
 • Satıcı ve alıcı yukarıdaki tüm şartlar ile ileride burada yazılacak ek maddeleri de kabul etmiş sayılacaktır.